Hacked by P4blo

Batalyon Team attact for "20 January"


"İçimdə bir mərəz, xəstəliyim var
Od vurub qəlbimə İyirmi Yanvar
O qanlı günləri xatırlayanda
Yaş gəlir gözlərdən biixtiyar


Sovet rejiminin sifarişiylə
Qəddar Qorboçovun göstərişiylə
Yerli əhaliyə divan tutuldu
Avtomat, pulemyot atəşi ilə"